Woordenschat en lezen

Woordenschat en lezen

Kinderen leren woorden tijdens het dagelijks leven als ze een wandeling maken met hun ouders, samen naar de supermarkt of kinderboerderij gaan. Kinderen leren dus woorden van hun ouders/verzorgers en directe omgeving. Wanneer een kind zelf leert lezen wordt de woordenschat niet alleen vergroot door een rijke taalomgeving, maar ook door het lezen zelf.

Het is belangrijk om kinderen een rijke taalomgeving te bieden door veel te vertellen en voor te lezen. Op deze manier wordt een basis gelegd voor bijvoorbeeld het leren lezen. Kinderen kunnen dan nieuwe woorden makkelijker koppelen aan al bekende woorden of begrippen en zij herkennen de woorden die zij moeten verklanken sneller. Daarnaast is een grote woordenschat belangrijk voor het begrijpend lezen. Wist u dat 95% van de gelezen woorden bekend moet zijn om een tekst goed te kunnen begrijpen?

Het succes voor het latere leren lezen en begrijpend lezen start dus met een goede woordenschat. Het is dus belangrijk om zo vroeg mogelijk te starten met het opbouwen van een goede woordenschat.

Bekijk de tips in filmpje voor het stimuleren van de taal voor jonge kinderen of lees meer in de folder van de NVLF.

kind en taal
Kind en taal folder NVLF