Logopedie en Dyslexie
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Ze zijn soms nog niet in het leerproces vastgelopen, maar vertonen al wel risicofactoren. Een vroege adequate begeleiding kan dyslexie niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan.

Gespecialiseerde logopedisten dragen bij aan:

  • het voorkomen van leesproblemen
  • het verminderen van de gevolgen

Het begrijpend lezen valt eveneens binnen het specifieke werkterrein van de logopedist, namelijk de taalontwikkeling en de woordenschat.

Logopedie en Taal
Goed kunnen communiceren is nodig voor het maken van contact. Als de taal niet of onvoldoende beheerst wordt, dan is men beperkt in de mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Logopedisten kunnen u of uw kind begeleiden in het verbeteren van:

  • taal
  • communicatieve voorwaarden
  •  sociale vaardigheden.

Logopedie en Tandheelkunde
Bij kauwen, slikken en praten zijn veel spieren betrokken. Een verkeerd gebruik van deze spieren kan de stand van de tanden beïnvloeden. Er kunnen spraakproblemen (slissen) ontstaan door afwijkend mondgedrag ( mondademen en duimen).

Logopedie voor:

  • een positief resultaat op het gebit en de spraak.
  • een beter resultaat tijdens/ na orthodontie.

Logopedie en Stem
Bij intensief of verkeerd gebruik kan de stem hees of schor worden. Logopedisten zijn thuis in de verhelpen van stemproblemen, hyperventilatieklachten en het gevoel van een brok in de keel.

Een logopedist helpt u bij:

  • het verhelpen van de stemklachten.
  • het afleren van verkeerde spreek- en ademgewoonten.

Ik leer anders
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of dyslexie vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden.
Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijze want de meeste mensen (±95%) leren via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. Bijles helpt onvoldoende omdat ze dan meer informatie op ‘foute’ wijze krijgen aangeboden. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leer je deze techniek zelf toepassen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.

De leerling kan tijdens de eerste sessie direct vertellen of deze leermethode voor hem of haar werkt. Blijf niet langer worstelen met schoolwerk. Deze leermethode is bewezen effectief. Op de site www.ikleeranders.nl staan ‘Verhalen uit de praktijk’ van ouders en leerlingen.

Klik hier voor meer informatie