Leesproblemen en dyslexie

Upload Image...

Behandeling van leesproblemen

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. De kinderen zijn soms nog niet in het leerproces vastgelopen, maar vertonen al wel risicofactoren. U kunt dan denken aan: weinig letters kennen, erfelijkheid, onvoldoende klankbewustzijn (hakken, plakken, rijmen) en een fonologisch taalontwikkelingsprobleem. Een vroege adequate begeleiding kan dyslexie niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan. De logopedist kan al in groep 2 de kleuter alvast een ‘voorschot’ geven op de komende leesontwikkeling, zodat het kind met meer kansen en zelfvertrouwen aan groep 3 zal kunnen gaan beginnen.
Ook in de hogere groepen kan de logopedist hulp bieden bij het leren lezen en spellen.

De risicogebieden voor het leren lezen en/of spellen zijn het werkterrein van de logopedist. Met name het signaleren en de vroegtijdig opsporen van risicokinderen is groot. Ook bij het aanvankelijke en voortgezet lezen is een ondersteunende rol weggelegd voor de logopedist.

Gespecialiseerde logopedisten dragen bij aan:

  • het voorkomen van leesproblemen
  • het verminderen van de gevolgen

Het begrijpend lezen valt eveneens binnen het specifieke werkterrein van de logopedist, namelijk de taalontwikkeling en de woordenschat.

Wat is Dyslexie?

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

Bron: Stichting Dyslexie Nederland 2008

Upload Image...

Dyslexie behandeling Dordrecht

Sinds 1 januari 2015 geldt de Transitie Jeugdzorg. Dat betekent dat sinds die datum uw gemeente verantwoordelijk is voor de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dyslexiezorg valt daar ook onder. De vergoede zorg geldt voor leerlingen met enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat er bij deze leerlingen, naast dyslexie, geen sprake is van een of meer andere (leer)stoornissen. Is dat wel het geval, dan hebben deze leerlingen uiteraard recht op goede zorg, maar niet op vergoede zorg in het kader van deze regeling.

Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de school het leerlingdossier leveren waarmee het vermoeden van (ernstige) dyslexie wordt onderbouwd. Ook de onderzoeken en de gegevens van de behandeling van de logopedist worden aan het dossier toegevoegd. Deze gegevens zijn belangrijk omdat er op deze manier aangetoond kan worden dat het kind ondanks de extra begeleiding onvoldoende vooruit is gegaan en bij de zwakste lezers vergeleken met de normgroep blijft.

WIlt u nagaan of het leerlingdossier compleet is? Kijk dan op de website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Wanneer uw kind een ernstige enkelvoudige dyslexie heeft dan kan uw kind in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling dyslexie (DBC). Wij verzorgen in samenwerking met Dyslexie Instituut Drechtsteden de vergoede dyslexiebehandeling volgens het protocol Dyslexie. Wilt u meer weten over dyslexie en de vergoeding van het onderzoek en/of behandeling dan kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie:

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...

Tip over Theaterlezen

Tijdens de behandeling gebruiken wij regelmatig het theaterlezen als middel om kinderen te motiveren voor het lezen. Daarnaast is het theaterlezen zeer geschikt om het vloeiend lezen te stimuleren. Meer weten over theaterlezen?
In de video is duidelijk aangegeven wat theaterlezen inhoudt en wat de effecten zijn. Chantal is ook geïnterviewd voor deze film!

Video’s over Laaggeletterdheid van Stichting Lezen en Schrijven

Links

Voor meer informatie over dyslexie kunt u de volgende sites bezoeken:

Balansdigitaal

Masterplandyslexie

Dyslexieweb

Lexima

Zwijsen Ouders

Voor oefenmaterialen en leuke boeken verwijs ik u naar:

Kinderboekwinkel de Giraf

Leesletters

Makkelijk Lezen Plein

Leestotaal

Yoleo luisterboeken