Een bredere blik op de ontwikkeling van kinderen

Een bredere blik op de ontwikkeling van kinderen

In de dagelijkse gesprekken met ouders van onze cliënten valt mij steeds vaker iets op. Ouders uiten hun zorgen en frustraties, waarbij enkele terugkerende thema’s naar voren komen: de hoge verwachtingen, het gevoel dat hun kind op school niet volledig tot zijn recht komt, de vermoeidheid van het voortdurende gevecht, en het gevoel dat hun zorgen onvoldoende worden gehoord.

Telkens weer voel ik van binnen een diepe zucht opkomen. Niet vanwege de ouder zelf of de opmerkingen die ze maken, maar vanwege het onderliggende signaal dat ik oppik tijdens het gesprek. Het is duidelijk voelbaar. Ouders willen gezien worden met hun zorgen. Ze willen vooral dat hun zoon of dochter gezien wordt. Ze verlangen ernaar dat er niet alleen wordt gefocust op wat er niet goed gaat, op de achterstanden waar hun kind mee kampt. Wat ze echt willen, is dat er aandacht is voor hoe het werkelijk met hun kind gaat: de behoeften, ontwikkelingskansen en potentieel.

Helaas zie ik dat de ontwikkeling van kinderen vaak wordt gereduceerd tot de resultaten die ze behalen op toetsen. Het wordt tijd om op een andere manier te kijken, om een bredere blik te werpen op de situatie. Laten we denken in mogelijkheden en kansen.

Als logopedist begrijp ik dat communicatie van cruciaal belang is. Het is essentieel om een open en eerlijke dialoog met ouders en alle andere betrokkenen bij het kind aan te gaan, waarbij we hun zorgen serieus nemen en actief luisteren naar hun perspectief. Door dit te doen, kunnen we een sterke samenwerking opbouwen en de beste zorg bieden aan het kind.

Bij logopedie draait het niet alleen om het behandelen van spraak- en taalproblemen. Het gaat ook om het begrijpen van het kind als geheel en het ondersteunen van zijn of haar algemene ontwikkeling. We moeten verder kijken dan de oppervlakte en de potentie van elk kind erkennen.

Ouders moeten actief betrokken worden en geïnformeerd worden over de vooruitgang van hun kind. We creëren dan een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en vertrouwen. Ouders zijn de belangrijkste bondgenoten in de ontwikkeling van hun kind, en door hen te ondersteunen en te begeleiden kunnen we samen de best mogelijke resultaten behalen.

Laten we op een andere manier kijken. Laten we ons niet beperken tot de resultaten op toetsen, maar de nadruk leggen op het begrijpen van hun behoeften, kansen en potentieel. Laten we ouders als waardevolle partners zien en hun perspectief omarmen. Samen kunnen we de communicatie verbeteren, de ontwikkeling bevorderen en kinderen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben om te gedijen.

Laten we de lat niet te hoog leggen, maar in plaats daarvan de weg vrijmaken voor groei, begrip en succes.

Groetjes,

Chantal