Advisering van leraren en intern begeleiders

Bij Logomedia Logopediepraktijk zijn we altijd op zoek naar manieren om onze expertise op het gebied van de taal- en leesontwikkeling in te zetten voor degenen die het nodig hebben. We zijn daarom heel blij om onze nieuwe dienst aan te kondigen: advisering van leraren en intern begeleiders.
Als logopedisten hebben we veel ervaring in het werken met kinderen die moeite hebben met bijvoorbeeld taal, lezen, spelling en werkgeheugen. We begrijpen de impact die deze problemen kunnen hebben op het leren en de ontwikkeling van kinderen. En we weten precies hoe belangrijk het is om deze kinderen de juiste hulp te bieden. Met onze nieuwe dienst willen we onze kennis en ervaring delen met leraren en intern begeleiders om hen te ondersteunen bij het bieden van de best mogelijke begeleiding voor zorgleerlingen.

Onze expertise
Onze expertise ligt op het gebied van taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen, lees- en spellingonderwijs, dyslexie en werkgeheugenproblematiek. We kunnen worden ingezet om te adviseren bij zorgleerlingen door middel van dossieranalyse, zodat we advies kunnen geven over de vervolgstappen. Daarnaast kunnen we in de klas meekijken en observeren om tips te geven over hoe specifieke leerlingen ondersteund kunnen worden.
We willen samenwerken met leraren en intern begeleiders om ervoor te zorgen dat zorgleerlingen zich veilig en gesteund voelen. En dat hun specifieke behoeften begrepen worden en aangepakt worden. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel is tot het bereiken van het beste resultaat voor de kinderen.

Bent u geïnteresseerd in onze nieuwe dienst voor advisering van leraren en intern begeleiders? Stuur ons dan gerust een bericht! We kijken er naar uit om met u samen te werken om de ontwikkeling en het welzijn van zorgleerlingen verder te verbeteren.

Vraag een adviesgesprek aan!