Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk kwaliteit te leveren tijdens onze behandelingen. Dit doen wij niet alleen door te werken volgens de nieuwste richtlijnen, maar ook door er te zijn voor onze cliënten. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van onze cliënten zowel tijdens de begeleiding als daarbuiten. Wij staan voor een warm, persoonlijk en vertrouwd contact.

Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie

In maart 2015 hebben we als eerste praktijk uit Dordrecht de vrijwillige Audit logopedie behaald. Iedere 2 jaar wordt de audit herhaald om te bepalen of wij nog steeds voldoen aan alle kwaliteitseisen.

In 2021 was onze vierde audit. We hebben toen van de auditor van HCA een groot compliment gekregen: Onze praktijk behoort tot de top van de logopediepraktijken in Nederland! En nu in 2023 hebben we wederom een audit met succes doorlopen. De auditor vindt onze wijze van dienstverlening, onze kwaliteitsontwikkeling en innovaties een voorbeeld voor andere praktijken.

Met groei, ontwikkeling en innovatie zijn wij dag in, dag uit mee bezig. Het zit in het DNA van de praktijk. We zijn altijd gefocust op het waarborgen van de kwaliteit van onze behandelingen en gefocust op de groei en het welzijn van onze cliënten.

Kwaliteitsinschrijvingen

Wij volgen regelmatig cursussen om onze kennis op peil te houden en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en richtlijnen.

Wij hebben onder andere de volgende kwaliteitsinschrijvingen:

Lidmaatschap NVLF

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Registers NVLF

De logopedisten staan ingeschreven in het register van de NVLF voor dyslexiebehandelaars. Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die vastgesteld zijn door de beroepsvereniging en het kwaliteitsinstituut dyslexie.

Kwaliteitsregister Paramedici

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ingeschreven logopedisten voldoen aan de criteria die door de beroepsvereniging is vastgesteld op het gebied van werkervaring en deskundigheidsbevordering.

Registratienummer 29913352991 Logopedisten
Geregistreerd vanaf 24-9-2010
Kwaliteitsgeregistreerd tot 27-03-2024

Registratienummer 99912044691 Logopedisten
Geregistreerd vanaf 28-06-2017
Kwaliteitsgeregistreerd tot 28-06-2027

Registratienummer 99104841791 Logopedisten
Geregistreerd vanaf 08-07-2019
Kwaliteitsgeregistreerd tot 08-07-2024

Registratienummer 39903557891 Logopedisten
Geregistreerd vanaf 28-9-2001
Kwaliteitsgeregistreerd tot 17-09-2025

Kwaliteitskringen en werkgroepen

De praktijk is aangesloten bij verschillende kwaliteitskringen en werkgroepen. Een kwaliteitskring is een groep van logopedisten die een aantal keer per jaar bijeenkomen, met als doel de kwaliteit van de logopedische zorg te verbeteren.

Klant ervaringsonderzoek (KEO)

Om te weten hoe de door ons geboden zorg ervaren is, krijg je aan het eind van de behandeling een onderzoek om online in te vullen. Met de feedback die je geeft, blijven wij de zorg verder optimaliseren en blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Uiteraard is jouw privacy hierbij verzekerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Mediquest.

Voor meer informatie kunt u de informatiebrief bekijken.

Continuïteit van de behandeling:

Wij dragen zorg voor de continuïteit van de behandeling. Toch kan het wel eens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, omdat de logopedist ziek is of een nascholing volgt. In overleg bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaats vinden of dat de behandeling eenmalig overgenomen wordt door een collega.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden en geen vervanging mogelijk is, dan zorgen wij ervoor dat je oefeningen en tips/advies meekrijgt zodat er tot de volgende afspraak thuis geoefend kan worden.

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is daarom door de overheid ontwikkeld.

Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

folder_meldcode_kindermishandeling_en_huiselijk_geweld