Tarieven

Vergoeding logopedie

Logopedische behandelingen worden door zorgverzekeraars vergoed, mits een arts verwezen heeft. Logopedie zit in het basispakket en zal door de zorgverzekeraar vergoed worden indien er een medische indicatie is. Voor volwassenen geldt een eigen risico van € 385. Voor de logopedische behandelingen die onder het eigen risico vallen krijgt u van uw verzekeraar de nota.

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 28,50.

Tarieven 2021

Logomedia Logopediepraktijk is een gecertificeerde praktijk. Wij kunnen bij de zorgverzekeraars daarom een ander bedrag declareren dan praktijken die niet gecertificeerd zijn. In de contracten die wij met de diverse zorgverzekeraars hebben afgesloten worden ook verschillende tarieven gehanteerd.

De NZa heeft besloten voortaan geen tarieven meer vast te stellen, er zijn dus vrije tarieven per 1 januari 2017.

Prestatie

Tarief

Reguliere individuele behandeling € 41,50
Telefonische zitting € 22,00
Specifieke individuele behandeling van preverbale logopedie € 83,00
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek € 83,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 83,00
Uit-toeslag (niet in praktijk) € 22,00
Overleg met derden (per half uur) € 41,50
Verslaglegging aan derden (per half uur) € 41,50
Niet nagekomen afspraak is hetzelfde bedrag als een afspraak  € 28,50

N.B deze laatste drie worden niet door de ziektekostenverzekering vergoed, maar moeten door u worden betaald.

Vergoeding dyslexie

Wanneer uw kind een ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, kan hij/zij in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling dyslexie (DBC). Wij werken hiervoor samen met Dyslexie Instituut Drechtsteden. Deze behandeling wordt dan geheel vergoed vanuit de vergoedingsregeling.

Komt uw kind niet in aanmerking voor de vergoedingsregeling, maar er wel sprake is van dyslexie? Voor deze dyslexiebegeleiding geldt, dat u de nota krijgt en betaalt. De kosten voor deze begeleiding € 41,50 per zitting van 25 minuten.
In sommige gevallen betaalt de zorgverzekering de behandeling aan u terug als u deze declareert.

Tarieven zonder verzekering

Mocht u geen zorgverzekering hebben of als u geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen de zorgverzekering valt kunt u natuurlijk ook bij ons terecht. U krijgt dan een factuur thuis gestuurd. Voor een individuele zitting reguliere logopedie zijn de kosten € 41,50 per zitting van 25 minuten.

Vergoeding ik leer anders

U ontvangt voor de training ik leer anders zelf de factuur. Deze training wordt niet vergoedt door de zorgverzekeraar.
Voor een training van 4 zittingen van 50 minuten, inclusief het werkboek betaalt u €279,00

Service

Twee tot drie keer per jaar hebben wij een groot overleg met de intern begeleiders van een aantal basisscholen in Dordrecht. Alle kinderen van deze scholen die bij ons in behandeling zijn, worden tijdens dit overleg kort besproken. Wij vragen hier natuurlijk wel toestemming voor. De resultaten van school en de vordering van de logopedische begeleiding worden besproken. Deze vorm van overleg wordt gratis door de praktijk aangeboden en wordt dus niet in rekening gebracht.

Wij hebben, wanneer dit nodig is voor uw kind, regelmatig telefonisch overleg met bijvoorbeeld de intern begeleider van de school of de leerkracht van uw kind. Voor deze vorm van overleg worden ook geen kosten in rekening gebracht. Wij kunnen, op verzoek, aanwezig zijn bij een overleg op school. Hoewel voor overleg met derden een tarief van €80,10 is vastgesteld, rekenen wij €41,50 per overleg. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Directe toegankelijkheid logopedie

Wij zijn sinds de invoering van de Direct Toegankelijkheid Logopedie (DTL) in augustus 2011 direct toegankelijk. Dit betekent dat je zonder verwijsbrief van een arts in onze praktijk terecht kunt. Verschillende zorgverzekeringen hebben echter aangegeven dat een verwijsbrief toch nog nodig is. Wij vragen daarom in alle gevallen toch om een verwijsbrief een arts.