Afwijkende mondgewoonten

Upload Image...

Afwijkende mondgewoonten: duimen, mondademen en slikken
Bij kauwen, slikken en praten zijn veel spieren betrokken. Een verkeerd gebruik van deze spieren kan de stand van de tanden beïnvloeden. Wanneer er niet of te laat wordt ingegrepen bij afwijkend mondgedrag, kan dit leiden tot een afwijkende kaak- en/of gebitsstand, oorproblemen of spraakproblemen zoals slissen.

Duim-, vinger- en/of speenzuigen
Veel kinderen duimen of zuigen wel eens op hun vinger(s). Wanneer een kind dit op driejarige leeftijd nog steeds doet, is er sprake van afwijkend mondgedrag. Vanaf dat moment kan het duimen, zuigen of spenen een negatieve invloed hebben op de stand van de tanden en de vorm van de kaak. Daarnaast kan de kracht van spieren in en rond de mond afnemen. Hierdoor kan habitueel mondademen, open mondgedrag en afwijkend
slikken ontstaan.

Meer info over het duimen in de onderstaande blogs en documenten:

Mijn kind duimt

Gevolgen duimen op leren

Certificaat duimen

Beloningskaart duimen

Mondademen/ open mondgedrag
Normaal gesproken is de mond gesloten, rust de tongpunt tegen het gehemelte achter de boventanden en wordt er door de neus geademd. Wanneer de mond gedurende de dag regelmatig open is in rust (bijvoorbeeld tijdens tv kijken), is er sprake van open mondgedrag. Bij habitueel mondademen is de gewoonte ontstaan om door de mond te ademen terwijl de neus voldoende doorgankelijk is. Vaak ligt de tong dan slap onderin de mond en drukt de tong met een grote kracht tegen de tanden aan. Afwijkende tongligging in rust Wanneer er sprake is van een afwijkende tongligging in rust is de tongpositie afwijkend. De tong ligt niet achter de tanden tegen het gehemelte, maar op de mondbodem, tegen of tussen de tanden of te ver achterin de mond. Dit kan de stand van de tanden en kiezen en/of vorm van de kaak negatief beïnvloeden.

Een duidelijke video over de gevolgen van mondademen bij kinderen (Engelstalig):

Afwijkend slikken
Er wordt gesproken van afwijkend slikken wanneer de tong tijdens het slikken tegen de tanden en/ of kiezen aan duwt of wanneer de tong tussen de tanden en/of kiezen door komt. Per dag slikt men ongeveer 2000 keer. Wanneer de tong elke keer met een grote kracht tegen of tussen de tanden en/of kiezen komt, zal dit invloed hebben op de vorm van het gebit.

Logopedie voor:

  • een positief resultaat op het gebit en de spraak.
  • een beter resultaat tijdens/ na orthodontie.

Meer informatie:

Logomedia Folder Mondmotoriek

Artikel OMFT Belastend of Belovend, deel 1 juli 2008

Artikel OMFT Meten is Weten, deel 2 sept.2008

Artikel OMFT Voorkom relaps door OMFT, deel 3 okt. 2008

Artikel OMFT Het gebruik van Trainers in de praktijk, deel 4 dec. 2008

Aandachtspunten Afwijkende mondgewoonten