Taal en taalontwikkeling

Upload Image...

Taal en taalontwikkeling
Goed kunnen communiceren is nodig voor het maken van contact. Als de taal niet of onvoldoende beheerst wordt, dan is men beperkt in de mogelijkheid om met anderen te communiceren. De taal wordt verdeeld in 4 gebieden: taalbegrip, taalvorm, taalinhoud en taalgebruik.

Taalbegrip heeft te maken met het begrijpen van taal; het kind vindt het moeilijk om de taal te begrijpen.
Taalvorm heeft te maken met of het kind goede zinnen maakt. Bij moeite blijven zinnen kort en ongestructureerd, is er sprake van grammaticaal onjuiste, ofwel ‘kromme’ zinnen en is er moeite met woordvorming.
Taalinhoud heeft te maken met hoe kind zich duidelijk kan maken. Bij problemen kan er sprake zijn van een kleine woordenschat en is het begrijpen en vertellen van verhalen moeilijk. 

Er wordt vaak over dezelfde vertrouwde onderwerpen gepraat, het is lastig om buiten het hier -en- nu te vertellen en het is moeilijk om de voorkennis van de gesprekspartner in te schatten.Bij het spreken zijn vaak stopwoorden, denkpauzes of herhalingen in de zinnen hoorbaar. Tevens kan er sprake zijn van woordvindingsproblemen.
Bij problemen in het taalgebruik zijn er moeilijkheden in de communicatie. Daarnaast kunnen er moeilijkheden zijn in de communicatievoorwaarden.

Logopedisten kunnen u of uw kind begeleiden in het verbeteren van:

  • taal
  • communicatieve voorwaarden, zoals beurtgedrag en oogcontact.
  • sociale vaardigheden.

Meer informatie:

Signalen van een TOS

Signalen baby’s en peuters

Signalen kinderen

Signalen jongeren

Poster herkennen signalen TOS baby/peuter

Poster herkennen signalen tos kinderen

TOS jongeren

Upload Image...

De link naar de indrukwekkende documentaire over de invloed van taalproblemen.

Fact sheet Gerrits taalontwikkelingsstoornissen 2014 – NL

Kind en Taal