Woordenschat en begrijpend lezen

Lezen in de boekenkastWoordenschat en begrijpend lezen

De grootte van de woordenschat van uw kind of leerling heeft een grote invloed op de prestaties op school. Dit geldt met name voor het begrijpend lezen. Uw kind of leerling kan een tekst goed begrijpen wanneer hij/zij ongeveer 95% van de woorden kent. Het is dus van belang dat een kind of leerling genoeg woorden tot zijn of haar beschikking heeft. In deze blog vindt u tips hoe u de woordenschat kunt vergroten.

Wat zijn nu de risicofactoren voor de woordenschatontwikkeling?

  • Weinig aanbod vanuit huis.
  • Taalproblemen
  • Geheugenproblemen
  • Weinig en/of slecht kunnen lezen.

Vaak zien we dat kinderen die weinig woorden kennen minder lezen doordat ze het niet goed begrijpen. Vervolgens gaan ze steeds minder lezen waardoor ze dus ook minder woorden aangeboden krijgen, hierdoor begrijpen ze nog minder van wat ze lezen en lezen ze dus weer minder…

Dit is een van de redenen waarom we zoveel aandacht besteden aan het stimuleren van woordenschat, lezen en voorlezen.

Het is aan te bevelen om bij het uitbreiden van de woordenschat te werken met woorden die gebruikt worden in alledaagse situaties. Zo leert uw kind of leerling nieuwe woorden te koppelen aan woorden die hij/zij al kent. Wist u dat nieuwe woorden minstens 10 keer herhaald en gebruikt moeten worden voordat de woorden vastgelegd worden in het geheugen?

  • Oefen met thema’s of lees prentenboeken met een bepaald thema.
  • Praat bij alles wat u doet: het aankleden, opruimen, koken, boodschappen doen etc.
  • Speel samen spelletjes. Een leuk idee is om een memory te maken met eigen foto’s van voorwerpen in huis. Zo maakt u het persoonlijker en ook leuker om spelenderwijs aan de woordenschat te werken.
  • Pas uw taalgebruik aan aan het niveau van uw kind of leerling.
  • Vraag niet telkens aan uw kind of leerling woorden te benoemen. Door vooral zelf veel te praten leert het kind de woorden vanzelf.
  • Neem uw kind of leerlingen mee voor uitstapjes. Door in veel verschillende situaties en omgevingen terecht te komen leert uw kind of leerling ook veel nieuwe woorden.