Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

Soms vragen mensen zich af waarom er tijdens de logopedische begeleiding ook gewerkt wordt aan het begrijpend lezen. De afbeelding hiernaast maakt al heel veel duidelijk. Taal is een pijler waarop begrijpend  lezen gebaseerd is.

De taalvaardigheid van een kind is de basis om tot leesbegrip te komen. Wist u dat 95% van de gelezen woorden bekend moet zijn om een tekst goed te kunnen begrijpen?

Het succes voor het latere leren lezen en begrijpend lezen start dus met een goede taalvaardigheid en woordenschat. Daarnaast is kennis een belangrijk punt en die kennis doen kinderen op in het dagelijks leven. Wat maken de kinderen mee? Wat stoppen ze qua kennis en ervaringen in hun rugzakje zodat ze dit op een later moment weer kunnen gebruiken?

Vlot kunnen lezen is ook een pijler. Kom je onvoldoende tot lezen omdat je nog te veel hakt en plakt of juist te radend leest dan is het lastig om een tekst te kunnen begrijpen. Toch is vlot lezen niet het allerbelangrijkst; het maakt het wel makkelijker. Als kinderen doorschieten en te snel lezen dan slaan zij juist woorden over die mogelijk van belang zijn om tot begrip te komen. Kijk ook eens naar dit item van het jeugdjournaal.Wij zijn er dus een voorstander van om vooral met plezier te lezen en te begrijpen wat je leest.

Soms hebben kinderen een zetje in de rug nodig bij het begrijpend lezen omdat de taal of de woordenschat achterblijft. Dan kunnen wij helpen door te werken aan het verbeteren van de taalvaardigheid, het vergroten van de woordenschat en het stimuleren van het leesplezier!

Een van de manieren die wij inzetten tijdens onze behandeling is het theaterlezen. Voor meer informatie kunt u onze eerdere blog lezen.