Week van de alfabetisering

WvdA_Banner2 320x320Week van de alfabetisering

Het is deze week de week van de alfabetisering. Tijdens deze week is er aandacht voor laaggeletterdheid. Anderhalf miljoen mensen in Nederland kunnen niet goed lezen en schrijven. Laaggeletterdheid wordt door de omgeving vaak niet herkend, omdat laaggeletterden meestal niet voor dit probleem uit durven komen.

Bij laaggeletterden is het taalniveau zo laag dat zij gedrukte en geschreven informatie niet goed kunnen gebruiken om te functioneren in de maatschappij, om de eigen doelen te bereiken en om de eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen. (Deze de definitie is afgeleid uit CINOP, ‘Laaggeletterdheid in Nederland’ 2011).

Vorig jaar liet Marcel Schmeier, de onderwijsgek, tijdens een conferentie het indrukwekkende filmpje ‘Het verhaal van Lisa’ van Stichting Lezen en Schrijven zien. Wij werden stil bij het zien van deze film en beseften ons gelijk waarom wij doen wat wij doen! Een leerkracht en een logopedist bouwen samen aan de toekomst van een kind, ook uw kind. Hoe? Door het stimuleren van de taalvaardigheden, het lezen en schrijven, het motiveren van het kind en het adviseren van ouders strijden wij ervoor om de getoonde keten in de film te doorbreken.  Wij hopen dat Marieke en uw kind dan de kansen krijgen en benutten die hun ouders niet kregen. Strijdt u met ons mee?