Week van de alfabetisering 2015

9620_week van de alfabetisering 2015_240x240Week van de alfabetisering 2015

Het is tijd voor taal!

Deze week besteden wij tijdens onze behandelingen en via social media aandacht aan laaggeletterdheid. Bij laaggeletterdheid kun je wel een beetje lezen en schrijven, maar dit kost veel moeite. Laaggeletterden hebben bijvoorbeeld veel moeite met:

 

  • het invullen van formulieren,
  • voorlezen aan (klein)kinderen,
  • recepten uit een kookboek lezen,
  • lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiëntenfolders en bijsluiters van medicijnen

In totaal zijn er ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders die grote moeite hebben met lezen en schrijven.

Wij vinden het heel belangrijk om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en hiermee ons steentje bij te dragen om laaggeletterdheid terug te dringen.

Volg ons deze week via social media voor tips bij (voor)lezen! We zullen ons vooral richten op de vaders. Het voorbeeld van een lezende vader heeft namelijk met name veel invloed op hun zoons. Vaders kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan het voorkomen van leesachterstand bij jongens.