Wereld TOS dag

Herken jij TOS?

Het is vandaag wereld TOS dag.

7% van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit betekent dat ongeveer 2 kinderen per klas een TOS hebben.

Herken jij de leerlingen met een TOS? Helaas kun je het niet aan iemand zien of hij/zij een TOS heeft. Tos wordt daarom ook wel een onzichtbare handicap genoemd.

Kinderen met een TOS hebben moeite met taal. Verder is er niets met ze aan de hand. Hun intelligentie, gehoor en algemene ontwikkeling zijn normaal.

Niet elke kind met TOS is hetzelfde. De taalproblemen verschillen per kind en per leeftijd. Peuters kunnen bijvoorbeeld opvallen doordat ze weinig praten of onverstaanbaar spreken.

Oudere kinderen kunnen zichzelf vaak onvoldoende duidelijk maken. Zij gebruiken onvoldoende inhoudswoorden of spreken in kromme zinnen. Ook kunnen ze moeite hebben met het vervoegen van werkwoorden of hebben moeite met het vlot vinden van woorden.

Logopedisten trainen peuterspeelzaalleid(st)ers en leerkrachten om taalproblemen vroegtijdig op te kunnen sporen. Wij begeleiden kinderen en hun ouders in het leren omgaan met de taalproblemen en werken aan het verbeteren van de taal.

Raadpleeg bij twijfel altijd een logopedist ook al is het kind nog erg jong. We geven een eerlijk en professioneel advies.