Logopedie

Wat is logopedie?

Logopedisten houden zich bezig met communicatie bij zowel kinderen als volwassenen. Communicatie is ontzettend belangrijk in ons dagelijks leven. Je maakt contact met anderen en je kunt je gedachten en gevoelens delen.
Als de communicatie minder goed verloopt kan dit gevolgen hebben voor het welzijn, het leren en het sociaal emotioneel functioneren.

Er zijn vier behandelgebieden binnen de logopedie: taal, stem, spraak en gehoor. Je kunt dus voor heel veel klachten bij de logopedie terecht. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en uiten van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist.

Wij hebben ervoor gekozen om ons te specialiseren in een aantal deelgebieden. Wij vinden dat dit namelijk de kwaliteit van de behandeling ten goede komt. Op onze website lees je welke deelgebieden in onze praktijk behandeld worden.

Film Logopedie Loont

Om meer bekendheid te geven aan logopedie is de volgende film gemaakt. U krijgt meer inzicht wat de logopedist kan betekenen.

Taalontwikkeling & TOS

Je hebt als ouder de grootste invloed op de taalontwikkeling van jouw kind. De eerste zeven levensjaren zijn de allerbelangrijkste voor het leren van taal.
In die periode is de wereld van je kindje nog klein; het meeste leert het dus van jou.
Later als je kind naar de opvang, peuterspeelzaal of basisschool gaat, leert hij of zij ook van de leidsters, hun leerkracht en van andere kinderen.
Hun wereld wordt groter en zo ook het taalaanbod. Hoe fijn is het als jouw kindje op die leeftijd al goed mee kan komen met vriendjes?!

Vanaf de babytijd leer jij als ouder taal aan je kind. Dat doe je al met geluiden maken, liedjes zingen en woordjes te leren door dingen aan te wijzen.
Weet je nog hoe blij je was toen jouw kind zijn of haar eerste woordje zei? Je glom van trots!

Twijfel je over de taalontwikkeling van jouw kind?

Maar soms is er twijfel:

 • je kind kent nog weinig woordjes
 • het duurt langerdan bij andere kinderen om deze woordjes aan te leren.
 • je kind lijkt jou niet zo goed te begrijpen
 • anderen verstaan jouw kind nog niet zo goed. 

Die twijfel is akelig want je vraagt je af, doe ik het wel goed? Moet ik het anders doen?

Taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis?

Taalproblemen kun je grofweg indelen in een taalachterstand en een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS is een ontwikkelingsstoornis waarbij taal minder goed verwerkt wordt in de hersenen. Het gehoor, de intelligentie en de algemene ontwikkeling zijn bij kinderen met een TOS normaal. Wat je ziet is dat deze kinderen moeite hebben met het formuleren van een boodschap en het begrijpen van taal. Jij kunt als ouders dus nog zo je best doen om jouw kind woorden en zinnen aan te leren; het gaat niet vanzelf. Jullie hebben beiden hulp nodig om de taal te verbeteren en te leren omgaan met de TOS.

Er is sprake van een taalachterstand wanneer een kind op het gebied van taal overduidelijk achterblijft bij leeftijdsgenootjes, maar het grote verschil met een TOS is dat een taalachterstand met ondersteuning ingehaald kan worden en dus kan verdwijnen.

Wij kunnen jou en jouw kind begeleiden in het verbeteren van:

 • Taal
 • Communicatieve voorwaarden, zoals beurtgedrag en oogcontact
 • Sociale vaardigheden

Neem bij twijfel of een onderbuikgevoel altijd contact op

Taal is de basis voor de rest van je leven. Kinderen tussen de 0 en 6 jaar zijn het meest gevoelig voor het leren van taal. Een achterstand op dit gebied heeft invloed op het leer- en denkvermogen. Daarnaast kunnen er sociaal-emotionele problemen ontstaan als een kind de taal niet begrijpt of zich moeilijk kan uiten. Daarom adviseren wij om bij twijfel altijd contact op te nemen. Hoe eerder, hoe beter! Wij onderzoeken de oorzaak en bieden coaching en begeleiding aan op het gebied van de taal. Samen verbeteren we de communicatie.

Mijn zoontje van 2 jaar praat nog weinig. Past dit bij zijn leeftijd?

Mijn dochter begrijpt opdrachtjes niet zo goed. Wat kan ik van haar verwachten?

Vanuit school kwam de vraag of er naar mijn zoon gekeken kan worden. Thuis praat hij wel, op school bijna niet. Als we hem een vraag stellen, herhaalt hij onze vraag in plaats van echt antwoord te geven. Hoe kunnen wij hem helpen?
In de video’s leggen we uit wat je op welke leeftijd van kinderen mag verwachten:

Logopedie en taal. Mijn kind zegt of begrijpt weinig woorden

Logopedie en taal. Mijn kind maakt korte zinnen

Leesproblemen en dyslexie

Leren lezen en schrijven is ontzettend belangrijk voor de toekomst van kinderen.
Er wordt op school dan ook niet voor niets veel aandacht aan besteed.
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij het leren lezen en schrijven. Wij kunnen kleuters in groep 2 alvast een ‘voorschot’ geven op de komende leesontwikkeling, zodat het kind met meer kansen en zelfvertrouwen aan groep 3 zal kunnen gaan beginnen. De kinderen zijn dan nog niet in het leerproces vastgelopen, maar vertonen al wel risicofactoren.
Je kunt dan denken aan:

 • weinig letters kennen,
 • onvoldoende klankbewustzijn (hakken, plakken, rijmen)
 • een fonologisch taalontwikkelingsprobleem.
 • Komt er dyslexie in de familie voor? Ook dat is een risicofactor voor het leren lezen.

Als er sprake is van dyslexie dan kunnen we met een vroege begeleiding de dyslexie natuurlijk niet voorkomen, maar we kunnen wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Vaak zijn kinderen als ze bij ons aangemeld worden gefrustreerd over het lezen en de spelling. Ze hebben de moed opgegeven en voelen zich dom. Alles valt of staat met zelfvertrouwen. We gaan dus ook direct aan de slag met het zelfvertrouwen, zodat het kind weer durft te leren, durft te lezen en durft te schrijven. Alles staat in het teken van leesplezier tijdens onze behandeling.
Ook in de hogere groepen kunnen wij hulp bieden bij het (begrijpend) lezen en het leren van de spelling.

Gespecialiseerde logopedisten dragen bij aan:

 • het voorkomen van leesproblemen
 • het verminderen van de gevolgen voor het volgen van het onderwijs en het zelfvertrouwen.

Wat is Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Stichting Dyslexie Nederland (SDN), 2008; 2016:
“Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.”

Dyslexie behandeling Dordrecht

Met ingang van 1 januari 2022 is de vergoedingsregeling dyslexie voor kinderen tot en met 12 jaar veranderd. Dat komt omdat op die datum het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 is ingevoerd. De school blijft verantwoordelijk voor goed lees- en spellingonderwijs. Dat betekent dat lees- en spellingproblemen zo snel mogelijk moeten worden gesignaleerd, dat bij achterstanden de benodigde ondersteuning moet worden ingezet en dat bij een vermoeden van dyslexie de leerling door de ouders en school kan worden aangemeld voor gespecialiseerd dyslexieonderzoek.

Wij, als gespecialiseerde logopedisten en dyslexiespecialisten, ondersteunen leerlingen met een (vermoeden van ) dyslexie. Wij zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken in de aanloop richting een diagnose dyslexie. We bieden extra ondersteuning aan bij het lezen en de spelling. Blijkt er ondanks alle inzet van school, van jou en jouw kind en van ons onvoldoende vooruitgang geboekt te worden dan kan jouw kind aangemeld worden voor een dyslexieonderzoek.

Wanneer er na het onderzoek blijkt dat jouw kind een ernstige dyslexie heeft dan kan jouw kind in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling dyslexie (DBC). Wij verzorgen in samenwerking met Dyslexie Instituut Drechtsteden de vergoede dyslexiebehandeling volgens het protocol Dyslexie. Wil je meer weten over dyslexie en de vergoeding van het onderzoek en/of behandeling? Neem dan contact met ons op!

Links naar bestanden:        
NVLF dyslexiewijzer
Richtlijn-Dyslexie_info-voor-ouders_V1-2021

Links naar andere websites:         
https://dyslexieinstituutdrechtsteden.nl/
https://dyslexiecentraal.nl/
https://balansdigitaal.nl/
https://leesletters.nl/
https://www.kinderboekwinkeldegiraf.nl/
https://taalblobs.nl/

Tip over Theaterlezen

Tijdens de behandeling gebruiken wij regelmatig het theaterlezen als middel om kinderen te motiveren voor het lezen. Daarnaast is het theaterlezen zeer geschikt om het vloeiend lezen te stimuleren. Meer weten over theaterlezen?

In de video is duidelijk aangegeven wat theaterlezen inhoudt en wat de effecten zijn. Chantal is ook geïnterviewd voor deze film!

Video’s over de gevolgen van taal- en leesproblemen:

Afwijkende mondgewoonten:

Duim-, vinger- en/of speenzuigen

Veel kinderen duimen of zuigen wel eens op hun vinger(s). Veel mensen vinden het er schattig uit zien. Toch is duimen wanneer een kind dit op driejarige leeftijd nog steeds doet niet goed. Het duimen, zuigen of spenen kan een negatieve invloed hebben op de stand van de tanden en de vorm van de kaak. We zien vaak bij kinderen die duimen een open beet of een verkeerde manier van slikken. Dit kan zorgen voor articulatieproblemen en slissen.
Hieronder zie je 3 blogs over duimen

Mijn kind duimt Welke gevolgen heeft duimen voor het leren? Stoppen duimen, hoe?

Duim-, vinger- en/of speenzuigen

Wanneer de mond vaak open is in rust (bijvoorbeeld tijdens tv kijken), is er sprake van open mondgedrag. Dit kan oorproblemen veroorzaken.

Bekijk hier een duidelijke video over de gevolgen van mondademen (Engelstalig)

Afwijkende tongligging in rust

De tong ligt bij een afwijkende tongligging in rust niet achter de tanden tegen het gehemelte, maar op de mondbodem, tegen of tussen de tanden of te ver achterin de mond. Dit kan de stand van de tanden en kiezen en/of vorm van de kaak negatief beïnvloeden.

Duim-, vinger- en/of speenzuigen

Per dag slikt men ongeveer 2000 keer. Wanneer de tong elke keer met een grote kracht tegen of tussen de tanden en/of kiezen komt, heeft dit invloed op de vorm van het gebit.

We zien dit ook voor bij beugeldragers. Wij werken daarom ook samen met tandartsen en orthodontisten om dit te verhelpen. We zijn gespecialiseerd in de OMFT-therapie. Hierbij brengen we de spieren in en om de mond weer in balans.

Vertraagde spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling is vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft ten opzichte van leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.

Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

In deze video hieronder leggen we uit wat je op welke leeftijd van kinderen mag verwachten:

Bekijk de video hier

Slissen

Bij slissen wordt de [s] of andere klanken zoals de [t, d, n en l] verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s]. Zo’n verkeerde uitspraak van de klank [s] kan tot gevolg hebben dat een kind niet goed verstaan wordt en er in de klas mee geplaagd wordt. Volwassenen kunnen problemen verwachten als zij een spreekberoep kiezen.
Slissen gaat dikwijls samen met afwijkende mondgewoonten, zoals duim- en vingerzuigen. Door het slissen kan de stand van het gebit beïnvloed worden doordat tanden en kiezen naar voren of naar buiten worden gedrukt. Andersom komt ook voor: door een slappe mondmotoriek kan slissen ontstaan. De kans op afwijkend slikken is groter als een kind slist.
Logopedie voor:
• Advies aan ouders
• Het leren uitspreken van klanken
• Verhelpen van slissen

Auditieve vaardigheden en werkgeheugenproblemen

Bij auditieve verwerkingsproblemen hebben kinderen moeite met allerlei vaardigheden die nodig zijn voor het verstaan van mondelinge informatie. Ze hebben moeite met het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Dat uit zich in bijvoorbeeld; veel “huh” zeggen, het moeilijk kunnen begrijpen van mondeling informatie of moeite met het onthouden van mondelinge opdrachten.

Moeite met de auditieve verwerking kan gevolgen hebben voor de spraak, taal of het leren. Daarnaast zien we vaak een combinatie met andere problemen zoals, slecht presteren op school, problemen bij het vervullen van klassikale opdrachten, een korte aandachtsspan, snel afgeleid zijn. De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden.

Het werkgeheugen

Het werkgeheugen lijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn, werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.

Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Voorheen gebruikten wij hiervoor het programma Jungle Memory voor de begeleiding van kinderen met werkgeheugenproblemen. Dit programma kan echter niet meer gebruikt worden. Wij hebben gelukkig een alternatief gevonden met het programma Acoustic Pioneer.

Mogelijke kenmerken van werkgeheugenproblemen:

 • Kan instructies moeilijk opvolgen
 • Is er met z’n gedachte niet bij
 • Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
 • Zit veel te dromen
 • Let vaak niet op
 • Is snel afgeleid
 • Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
 • Haakt vaak af tijdens een taak
 • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’ 

Stem en ademhaling

Bij intensief of verkeerd gebruik kan de stem hees of schor worden. Logopedisten zijn thuis in het verhelpen van stemproblemen, hyperventilatie en het gevoel van een brok in de keel. Een logopedist helpt om de stem en ademhaling te verbeteren.

Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken en zingen, kan dit keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben. Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het fijne weefsel van de stembanden. Die vermoeidheid kan zich over het hele lichaam uitbreiden, zodat men zich aan het einde van de dag soms doodop voelt. Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel dat niet weggeslikt kan worden. De keel kan branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen en is geïrriteerd. Deze klachten kunnen ook voorkomen bij veelvuldig keelschrapen en kuchen.

Iedereen kan deze keelklachten krijgen, bijvoorbeeld na een feest of tijdens een verkoudheid. Ze zijn dan van voorbijgaande aard. Als echter keelpijn na intensief stemgebruik regelmatig blijft voorkomen, kan men daarvan zoveel hinder ondervinden, dat de zin om te spreken afneemt. Bovendien kunnen personen met een spreekberoep op den duur stemklachten ontwikkelen. De stem wordt hees of schor, valt weg en kan niet meer zo gebruikt worden als men wilt. Vaak ontstaat dit omdat er niet de juiste verhouding is tussen stembelasting en stemrust; de stem heeft onvoldoende tijd om te herstellen. Naast mensen met een spreekberoep kunnen ook bijvoorbeeld studenten en koorzangers last krijgen van stemproblemen.

Een logopedist helpt je bij:

 • het verhelpen van de stemklachten.
 • het afleren van verkeerde spreek- en ademgewoonten.

Ik leer anders en beelddenken

Leerlingen met een leerachterstand of dyslexie denken vaak in beelden, niet in woorden. Daardoor wordt de aangeboden lesstof niet begrepen en onthouden. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen want de meeste mensen (±95%) leren via het gehoor. Slechts een kleine groep, 5% van de mensen, leert visueel. Zij denken dus in beelden, niet in woorden. Bijles helpt onvoldoende omdat ze dan meer informatie op de voor hun ‘foute’ wijze krijgen aangeboden. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leert de leerling deze techniek zelf toepassen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.

De leerling kan direct vertellen of deze leermethode werkt. Een voorbeeld: tijdens het oefenen kunnen leerlingen met een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.

Meer informatie:

Informatie ik leer anders

Is jouw kind een beelddenker ik leer anders

Welke leerstrategie ik leer anders

Wat is online logopedie?

Online logopedie is logopedie via het internet. Het werkt net zo als traditionele logopedie. Alleen bij online logopedie zien de cliënt en de logopedist elkaar via het beeldscherm van de computer of tablet.

Wij bieden sinds de start van de corona crisis onze behandelingen in de praktijk én online logopedie aan. We hebben inmiddels ruime ervaring met online behandelen en kunnen hierdoor makkelijk schakelen door bijvoorbeeld ook afwisselend in de praktijk en online te werken.

Hoe werkt het?

Bij online logopedie werken we via de computer, telefoon of tablet. Zorg er daarom voor dat je over één van deze media beschikt.
Verder heb je alleen een werkende internetverbinding nodig. Wij werken met een systeem waarbij jij als cliënt niets hoeft te downloaden of in te stellen. Je krijgt via de mail een link toegestuurd, waarop je kunt klikken en dan kom je vanzelf in de digitale wachtkamer, waarna je door je behandelend logopedist op jouw tijd in de digitale behandelkamer wordt toegelaten.
Online logopedie wordt zowel voor kinderen als volwassenen ingezet.

Ervaring van cliënten

Een aantal reacties van ouders over de online begeleiding

“Belangrijk was dat er “gewoon” 1-op-1 contact was met interactie tussen behandelaar en kind. Natuurlijk is online contact niet helemaal vergelijkbaar met contact in de praktijk maar ik vond het gegeven de omstandigheden een adequate wijze van behandelen. Er is zo geen achterstand ontstaan, heel fijn.”

“In de praktijk is altijd persoonlijker, maar op zich is beide prima!”

Ouder van een kind van 5 jaar.

“Het contact was prettig. Ik denk dat mijn zoon online beter bij de les was.”

ouder van een kind van 3 jaar.

“Prima. Rensje is altijd hetzelfde: in de praktijk en online geen verschil.”

ouder van een kind van 12 jaar

“Ik denk dat de kwaliteit en de middelen om een doel te bereiken toereikender zijn in de praktijk. Maar online zou een goede aanvulling zijn wanneer dit een keer nodig is. Of de ene week praktijk de andere online.”

ouder van een kind van 13 jaar.