Pragmatiek oefenen

Veel mensen weten dat we als logopedisten werken aan het verbeteren van de taalvaardigheden. We werken onder andere aan het verbeteren van de woordenschat en de zinsbouw. Wat vaak vergeten wordt is dat we ook werken aan de pragmatiek. Wat is dat nu pragmatiek?

‘Pragmatiek is het vermogen om taalstructuur aan te passen aan de gesprekspartner, de context en de situatie’. (Wegener-Sleeswijk en van den Dungen, 1994).

Wanneer er problemen zijn in de pragmatiek dan zien we dat kinderen hun taalgebruik niet kunnen aanpassen aan de situatie of de luisteraar. Vaak geven zij minder relevante informatie en is deze informatie chaotisch of juist te gedetailleerd. De kinderen springen tijdens hun verhaal van de hak op de tak waardoor zij minder of niet goed te volgen zijn. Vaak is de woordenschat of zinsbouw wel voldoende ontwikkeld, maar zien we dat de communicatie toch niet optimaal verloopt.

Wat kunt u doen om uw kind te helpen?

  • Boots samen echte situaties na door bijvoorbeeld samen winkeltje te spelen. Zo oefent u het stellen van vragen en het starten en het beëindigen van een gesprek.
  • Oefen samen logische reeksen. Leg de logische reeksen eerst in de juiste volgorde en verzin samen het verhaal.
  • Wanneer uw kind niet duidelijk is kunt u vragen stellen of om verduidelijking vragen.
  • Spelletjes zoals ‘Wie ben ik?’,  ‘’Wie wat Waar?’ en ‘Wie is het’ zijn aan te raden.
  • Bekijk en bespreek de filmpjes van Pingu.
  • Lees samen een verhaal en bespreek het verhaal vervolgens. Waar gaat het verhaal over? Wie zijn de hoofdpersonen? Hoe voelen zij zich? etc.
  • Laat uw kind een bekend spel aan u uitleggen.

2 reacties op “Pragmatiek oefenen

Geef een reactie