Chantal, logopedist

Chantal,
Coach | dyslexiebehandelaar en logopedist Dordrecht.

Mijn naam is Chantal Mailly en ik ben de trotse eigenaar van Logomedia.

Mijn behandeldagen zijn op maandag en vrijdag.

In 2001 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Na mijn afstuderen kon ik gelijk aan de slag bij mijn oude stageadres bij praktijk M.A.A.M. van Overveld. In 2004 ben ik gestart met een eigen praktijk.

Ik volg jaarlijks cursussen zodat ik op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie. Natuurlijk bezoek ik jaarlijks het congres van onze beroepsvereniging, de NVLF en ben ik lid van een kwaliteitskring; de Landelijke Kwaliteitskring Dyslexie. Naast mijn werkzaamheden als logopedist maak ik onderdeel uit het samenwerkingsverband Logonet Drechtsteden.
Mijn interesses liggen op het gebied van lees- en spellingproblemen, dyslexie, werkgeheugen, taal en stem. Ik ben opgeleid tot poly-energetisch coach en gebruik met name familieopstellingen ter ondersteuning van de behandelingen. 

Ik vind het allerbelangrijkste dat u en/of uw kind zich op het gemak voelt tijdens de begeleiding. Om goed te kunnen helpen is een goede vertrouwensband erg belangrijk. Mijn behandelingen zijn daarom opbouwend en positief. Naast het verminderen of verhelpen van de logopedische klacht zet ik daarom ook in op zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

In mijn vrije tijd geniet ik samen met mijn man en onze 2 kinderen. Ik hou van bakken en ik ga graag uit eten met vrienden of familie. Natuurlijk lees ik ook erg graag en probeer ik de kinderen uit de praktijk te stimuleren om te gaan lezen en ik een bijdrage lever aan het bevorderen van leesplezier. 

Activiteiten:
Landelijke Kwaliteitskring Dyslexie: Ik ben sinds de opstart in januari 2007 lid van deze kring. De kring komt vier keer per jaar bijeen voor een overleg van 3 uur.

Logonet Drechtsteden: Logonet Drechtsteden is een samenwerkingsverband van 5 logopediepraktijken.
Wij hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat kwalitatief hoogwaardige logopedie voor iedereen van 0 tot 100 jaar in de regio toegankelijk is. Iedere aangesloten logopediepraktijk heeft zijn eigen specialisatie binnen de logopedie, De logopedisten van Logonet verwijzen naar elkaar door, zodat elke patiënt bij de juiste logopedist terechtkomt en hij de beste zorg krijgt.
Met onze samenwerking willen we het belang van logopedie meer onder de aandacht brengen en ervoor zorgen dat patiënten eerder verwezen worden naar de logopedie. Door het bieden van kwalitatief goede zorg, gebaseerd op de meest recente inzichten, geven we onze patiënten weer een kans mee te kunnen doen in de communicatie thuis, op school en op het werk.

Ledenraad NVLF: Van 2010 tot en met 2016 ben ik lid geweest van de Ledenraad van onze beroepsvereniging de NVLF. De leden van de Ledenraad vertegenwoordigen de leden van de vereniging, onder andere door te overleggen met het verenigingsbestuur. Ik heb voor de maximale duur van 6 jaar zitting genomen in de Ledenraad.

Gegeven voorlichting/scholing:

2023:

 • Masterclasses “TOS en de sociaal emotionele ontwikkeling”.
 • Masterclasses “TOS en de concentratie”.
 • Masterclasses “TOS en de overlap met dyslexie”. 
 • Webinar “zelfvertrouwen bij dyslexie”.
 • Gastcollege op de Hogeschool Rotterdam aan derdejaars logopediestudenten over Logopedie en Dyslexie

2022:

 • Masterclasses “TOS en de sociaal emotionele ontwikkeling”.
 • Masterclasses “TOS en de concentratie”.
 • Masterclasses “TOS en de overlap met dyslexie”. 
 • Scholing “De invloed van het werkgeheugen op het leren”.
 • Online training “Executieve functies”. 
 • Online training “Onderwijsprofessionals in de schijnwerpers”.
 • Online training “Hart voor begrijpend lezen”.
 • Diverse webinars over TOS en over het werkgeheugen.
 • Workshop voor Kentalis “TOS en de overlap met dyslexie”.
 • Gastcollege op de Hogeschool Rotterdam aan derdejaars logopediestudenten over Logopedie en Dyslexie
 • Gastspreker op het TOS-congres met het onderwerp “TOS en de overlap met dyslexie.
 • Gastspreker bij het NKD-inspiratiewebinar met het onderwerp “De diagnostiek bij (een vermoeden van) TOS en dyslexie”.

2021:

 • Webinars TOS voor professionals.
 • Webinars TOS voor ouders.
 • Webinars over het werkgeheugen.
 • Scholing “De invloed van het Werkgeheugen op het leren”.
 • Online training “Praten met jouw peuter”.
 • Online training “Praten met jouw baby”. 
 • Ontwikkeling van diverse online trainingen voor de Groeischool
 • Workshop NT2 taalstimulering voor Logonet.
 • Webinar TOS voor studenten van Curio.
 • Gastcollege op de Hogeschool Rotterdam aan derdejaars logopediestudenten over Logopedie en Dyslexie

2020: 

 • Webinar TOS: juli, september, oktober, november (tweemaal) 2020.
 • Webinar Spelling: april 2020
 • Online cursus Groeien met Taal | Taalontwikkeling & TOS onderwijs, vanaf september 2020.
 • Online cursus Groeien met Taal | Taalontwikkeling & TOS ouders, vanaf september 2020
 • Online cursus Groeien met Spelling, vanaf april 2020
 • Gastcollege op de Hogeschool Rotterdam aan derdejaars logopediestudenten over Logopedie en Dyslexie, februari 2020.

2019:

 • Stimuleren van de taal- en spraakontwikkeling in de groep, 19 maart, 5 en 8 april 2019

2018:

 • Gastcollege op de Hogeschool Rotterdam aan derdejaars logopediestudenten over Logopedie en Dyslexie, 27 september 2018.
 • Voorlichting signaleren van logopedische problemen bij peuters, 28 september en 3 oktober 2018.
 • Presentatie over logopedie gegeven aan de voorlezers van voorleespret, 12 december 2018

Voor een overzicht van eerder gegeven scholing zie bestand onderaan de pagina.

Gevolgde cursussen:

2022:

 • Opleiding tot poly energetisch coach via Vermeulen opleidingen.
 • Workshop: De kracht van samenwerking met ouders door D. Kessels
 • Businessopleidingen Simone Levie
 • Jouw goud, de zwangerschap en geboorte door W. Trip.

2021:

 • Businessopleiding Simone Levie
 • Archetype your brand traject.

2020:

 • Training van de mediastem, 20 en 21 januari 2020
 • Cursus TOS en leren lezen, maart 2020.
 • Diverse Businessopleidingen via Simone Levie & Zarayda Goedhart.
 • Diverse webinars op het gebied van lezen, taal en dyslexie.

2019:

 • CGI-assessorentraining, juni 2019
 • Workshop Omgaan met moeilijke mensen via Stichting Koel, september 2019
 • Training Gekleurd Woordspoor, oktober 2019
 • Congres NVLF, november 2019
 • Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen , december 2019

2018:

 • BHV-basis en kinder-EHBO, 25 juni 2018
 • Logopedie en lees-en spellingproblemen | Behandeling, 3 november 2018
 • Kennissymposium ‘De logopedist als coach?!, 29 november 2018
 • Congres NVLF, 30 november 2018

Voor een overzicht van de gevolgde scholing in de periode van 2001-2017 zie bestand onderaan de pagina.