Kwaliteitstoets Logopedie

Kwaliteitstoets Logopedie behaald!Kwaliteitstoets Logopedie behaald!

Wij hebben als eerste praktijk uit Dordrecht de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald met een 100% score!

De kwaliteitstoets is afgenomen door auditoren van het onafhankelijke Health Care Auditing.
Bij de Kwaliteitstoets Logopedie, ontwikkeld door onze beroepsvereniging de NVLF worden de volgende punten getoetst:

  • het methodisch logopedisch handelen, dus de dossiervorming
  • de implementatie van de NVLF-richtlijnen en standaarden
  • De organisatie van de praktijk
  • de omgang met privacy en veiligheid

Wij hebben de Kwaliteitstoets Logopedie aangevraagd omdat we wilden weten op welk niveau de praktijk staat. We zien het behalen van de toets met een 100% score als een bevestiging van de hoge kwaliteit die we bieden in de praktijk.

Wij vinden het belangrijk kwaliteit te leveren tijdens onze behandeling. Dit doen we niet alleen door te werken aan de nieuwste richtlijnen, maar ook door er voor onze cliënten te zijn. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van onze cliënten zowel tijdens de begeleiding als daarbuiten. Wij staan voor een warm, persoonlijk en vertrouwd contact.

Het investeren in kwaliteit is natuurlijk een doorgaande ontwikkeling. Wij blijven daarom zorgen voor goede na- en bijscholing en deelname aan de verschillende kwaliteitskringen, werkgroepen en de ledenraad van de NVLF.