Cursus TOS

De laatste tijd is er gelukkig veel aandacht voor taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Een TOS is een onzichtbare handicap en er is nog veel onduidelijkheid over wat een TOS precies inhoudt.

Vroegtijdig signaleren van een vermoeden van TOS is erg belangrijk. Kinderen kunnen dan hulp aangeboden krijgen en problemen met communicatie, leren en gedrag kunnen voorkomen worden.

Hoe kun je als leerkracht of als intern begeleider kinderen met een taalontwikkelingsstoornis herkennen? Wat zijn de gevolgen van een TOS op het leren en het welzijn van een leerling?

Deze vragen worden beantwoord tijdens de cursus TOS

Voor wie

De cursus is bedoeld voor leerkrachten, interne begeleiders van het primair onderwijs.

Doel

  • Kennis vergroten van taalontwikkelingsstoornissen | TOS
  • Leren signaleren van problemen in de taalontwikkeling
  • Kennis van de gevolgen van een TOS binnen het onderwijs
  • Kennis van de gevolgen van een TOS op de sociaal emotionele ontwikkeling

Wat komt er aan bod

  • TOS | wat is TOS en hoe signaleer je het?
  • Richtlijn TOS
  • Kenmerken van TOS bij verschillende leeftijdsgroepen
  • Gevolgen van TOS binnen het onderwijs
  • Gevolgen van TOS op de sociaal emotionele ontwikkeling

Info

Deze cursus kan geheel worden afgestemd op de behoefte van het team en als maatwerk op locatie worden gegeven.

Vanaf juli 2020 is deze cursus ook online te volgen voor maar €147,00!
Volg de link voor meer informatie!