Cursus Dyslexie

Het in een vroeg stadium signaleren van lees- en spellingproblemen is een belangrijke taak van leerkrachten en intern begeleiders. Ook het bieden van intensieve begeleiding bij een achterstand hoort tot een kerntaak binnen het onderwijs. Voor een kleine groep leerlingen is goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling in de gezondheidszorg wenselijk. Zij kunnen pas worden doorverwezen naar de zorg als er sprake is van didactische resistentie die blijkt uit een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na extra hulp van school. Pas dan is het vermoeden van dyslexie voldoende onderbouwd en kunnen leerlingen doorgestuurd worden voor diagnostisch onderzoek.

Hoe kun je als leerkracht of als intern begeleider een goede en zo vroeg mogelijke signalering waarborgen en wat doe je wanneer een kind ondanks extra hulp toch achterblijft?

Deze vragen worden beantwoord tijdens de cursus Dyslexie.

 

Voor wie

De cursus is bedoeld voor leerkrachten, interne begeleiders of (aankomende) leesspecialisten van het primair onderwijs.

Doel

  • Kennis vergroten van leesproblemen en dyslexie
  • Leren signaleren m.b.v. de protocollen dyslexie

Wat komt er aan bod

  • Dyslexie | wat is dyslexie en hoe signaleer je het?
  • Protocollen Leesproblemen en dyslexie
  • Signaleren en begeleiden van kinderen met lees- en spellingsproblemen
  • Hoe werkt de vergoede zorg en hoe komt een leerling hiervoor in aanmerking?
  • Hoe werk je aan leesmotivatie?

Info

Deze cursus kan geheel worden afgestemd op de behoefte van het team en als maatwerk op locatie worden gegeven.