Auditieve verwerkingsproblemen

Gehoor en auditieve vaardigheden
Bij auditieve verwerkingsproblemen hebben kinderen moeite met allerlei vaardigheden die nodig zijn voor het verstaan van mondelinge informatie. Ze hebben moeite met het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Dat uit zich in bijvoorbeeld; veel “huh” zeggen, het moeizaam begrijpen van mondeling informatie of moeite met het onthouden van mondelinge opdrachten.
Moeite met de auditieve verwerking kan gevolgen hebben voor de spraak, taal of het leren. Daarnaast zien we vaak een combinatie met andere problemen zoals, slecht presteren op school, problemen bij het vervullen van klassikale opdrachten, een korte aandachtsspan, snel afgeleid zijn. De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden.

In 2016 heeft Chantal Mailly een training gevolgd om beter vast te kunnen stellen of er sprake is van een auditief verwerkingsprobleem met een assessment van Acoustic Pioneer en aanvullende logopedische toetsen. Als de diagnose auditieve verwerkingsproblemen wordt gesteld zal er een behandelplan worden opgesteld, waarbij de oefen apps van Acoustic Pioneer voor hoortraining ingezet kunnen worden.

Als u twijfelt of uw kind of leerling wel of niet moet aanmelden voor onderzoek naar AVP kunt u zelf de korte screening afnemen.

De logopedist onderzoekt en helpt kinderen met:

  • de leesvoorwaarden in groep 2 zoals het hakken en het plakken.
  • Het verbeteren van het geheugen.
  • Geeft advies aan ouders en de leerkracht

Meer informatie:
Checklist voor kinderen met Auditieve Verwerkingsproblemen

Oefentips:
De negensprong
Download voor ouders Onvergetelijk

Voor meer informatie over het gehoor kunt u de volgende site bezoeken:

Kinderhoortest

KNO gehooronderzoek

Hoorstichting