Week van de Alfabetisering

Week LenS WvdA facebook_defvan de Alfabetisering 2013

Het is deze week de Week van de Alfabetisering. Het thema van deze week is ‘Boek je toekomst’. Het kunnen lezen en schrijven is namelijk belangrijk voor de toekomst van uzelf en uw kind(eren). Ruim 1,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Dat is één op de tien volwassenen. Wist u dat laaggeletterdheid in alle lagen van de bevolking voorkomt? Laaggeletterden kunnen dagelijks tegen problemen aanlopen omdat zij moeite hebben met lezen of schrijven. We staan er soms niet bij stil, maar we moeten elke dag lezen; van straatnaamborden tot de namen van producten in de supermarkt.

Een kwart van alle leerlingen verlaat de basisschool met een leesachterstand van twee jaar. En daar moeten we iets aan doen!

Via Twitter en Facebook geven wij regelmatig tips over lezen en voorlezen. Naar ons idee begint geletterdheid al in de wieg. Het begint namelijk met het praten met uw kind en het voorlezen. Voorlezen is niet alleen gezellig, maar het is ook belangrijk voor de taalontwikkeling en de leesvaardigheid van een kind. U bouwt door voor te lezen aan de toekomst van uw kind.

Wilt u weten wat u kunt doen tegen laaggeletterdheid? Kent u iemand die hulp nodig heeft bij lezen of voorlezen? Bekijk de site eens van de Week van de Alfabetisering, volg ons via Twitter of Facebook of bel ons voor advies.

Geef een reactie