Rensje, logopedist

Rensje, Logopedist en Dyslexiebehandelaar Dordrecht.

Ik ben Rensje Maat en ik ben in juli 2010 als logopediste afgestudeerd aan Hogeschool Rotterdam.
Sinds 2011 ben ik werkzaam bij logopediepraktijk Logomedia.

Ik ben bij Logomedia gaan werken, omdat de kernwaarden van de praktijk zeer nauw aansluiten bij die van mijzelf; warm, persoonlijk en betrouwbaar contact. Mijn doel aan het einde van een behandelperiode is ervoor zorgen dat een kind met méér naar huis gaat dan alleen voldoende scores op het logopedisch onderzoek. Inzetten op (zelf)vertrouwen, gevoel van eigenwaarde, plezier hebben en communicatieve zelfredzaamheid vind ik erg belangrijk.

Om op de hoogte te blijven van alle vernieuwingen binnen dit vak volg ik regelmatig cursussen. Ik heb diverse cursussen gevolgd op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. Mijn specialisatie ligt op het gebied van lees- en spellingsproblemen en dyslexie. 

In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden; gezellig borrelen, uit eten of een dagje weg.  Maar ik kan ook erg genieten van een ontspannen dag aan het strand of het lezen van een spannend boek!

Activiteiten:
Kwaliteitskring Duslektos Rotterdam: sinds april 2014 ben ik lid van deze kwaliteitskring. In 2016 ben ik de kwaliteitskringbegeleider van deze kring geworden. De leden van de kwaliteitskring komen 5 keer per jaar (3 uur) bij elkaar. 

Werkgroep Diagnosecodelijst ICF-L: Ik heb in 2012 deelgenomenaan de Werkgroep Diagnosecodelijst ICF-L. Deze werkgroep is geïnitieerd door de NVLF. De NVLF heeft in 2009 de ICF-Logopedie ontwikkeld. ICF staat voor ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’. Dit is een classificatiesysteem die beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand. Iemands gezondheid is met behulp van de ICF te karakteriseren in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie. Tot op heden wordt echter voor het declareren van de logopedische behandeling bij de zorgverzekeraars de ICIDH diagnosecodering gebruikt. Hierin wil de NVLF verandering brengen. De NVLF is daarom in samenwerking met het Nederlands Paramedisch instituut (NPi) een werkgroep gestart om de diagnosecodering verder te ontwikkelen tot een ICF diagnosecodering die gebruikt kan gaan worden bij de declaratie bij de zorgverzekeraars.

Gevolgde cursussen:

2023:

 • ‘Beter bij de les’, februari 2023
 • Logopedie en ouderparticipatie, januari 2023

2022:

 • Workshop: De kracht van samenwerking met ouders door D. Kessels
 • Lees & Tel mee, oktober 2022

2021:

 • Acoustic Pioneer, september 2020

2020:

 • Nationale Dyslexie Conferentie, oktober 2020

2019:

 • Logopedie en lees-en spellingproblemen | Behandeling, maart 2019
 • Training Gekleurd Woordspoor, oktober 2019
 • Doelgericht werken aan begrijpend luisteren, december 2019

2018:

 • BHV-basis en kinder-EHBO, 25 juni 2018

2017:

 • Jungle Memory, 5 oktober 2017
 • Suus & Luuk dag, symposium spraak een taal, 9 december 2017

2016:

 • Cursus Kwaliteitskring begeleider NVLF, november 2016
 • Training Toolkit begrijpend lezen, 12 en 26 november 2016

2015:

 • Workshop minimale paren, 9 juni 2015.
 • Preventie en behandeling van slik- en voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen, juni 2015.
 • Landelijke dag ’Werkgroep Logopedie bij 0-2 jarige kinderen’, 24 september 2015

2014: 

 • Metaphon: behandeling van fonologische stoornissen bij kinderen, 11 april en 13 mei 2014.
 • Patiëntveiligheid Logopedisten, 30 oktober 2014.
 • Congres NVLF, 31 oktober 2014.

2013:

 • Workshop S-tape, september 2013
 • Dyslexie: praktisch van A tot Z, oktober 2013
 • Conferentie “het geheim van succesvol lezen en spellen’, 14 november 2013.

2012:

 • Logopedie en tandheelkunde, OMFT,  22 en 23 maart 2012.
 • Effectieve leesinterventie door de logopedist,  20 september, 12 oktober en 13 november 2012.

2011:

 • Logopedische begeleiding van Meertalige kinderen, oktober 2011

Gegeven voorlichting:

2016:

 • Voorlichting aan de medewerkers van het consultatiebureau over logopedie, 26 januari 2016. De voorlichting heb ik verzorgd samen met Chantal Mailly.
 • Voorlichting op peuterspeelzaal Pippeloentje over logopedie. De voorlichting is gegeven aan geïnteresseerde ouders, 30 augustus 2016.

2015:

 • Voorlichting op peuterspeelzaal Ukkepuk over logopedie. De voorlichting is gegeven aan geïnteresseerde ouders, 9 april 2015