Klachten

Klachten:
Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische begeleiding aan uw wensen voldoet. Als u klachten heeft over de begeleiding vinden wij het fijn als u dit eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Wij kunnen dan mogelijk uw klacht oplossen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de praktijkhouder, Chantal Mailly.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Wij zijn aangesloten bij deze klachtenregeling.

Wkkgz klachtenfolder NVLF