Kijk! Kinderpraktijk

Upload Image...

Logomedia werkt samen met Kijk! Kinderpraktijk te Dordrecht.

KIJK! Kinderpraktijk is opgezet door Anne-Marike van der Hoek. De praktijk is gespecialiseerd in psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen van 0-16 jaar. U kunt hier terecht wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind.

Anne-Marike heeft ervaring en expertise m.b.t. kinderen met:

 • Ontwikkelingsachterstanden (stagnatie)
 • Ontwikkelingsproblemen a.g.v. prematuriteit
 • Downsyndroom
 • Medische problematiek (gevolgen langdurige/chronische ziekte, o.a. diabetes, nierinsufficientie, darmproblematiek)
 • Aangeboren afwijkingen/chromosomale afwijkingen/syndromen (o.a. Turner, Williams, VCFS, Fragile X, Klinefelter, Ehler-Danlos, NF1)
 • Verstandelijke handicaps
 • Motorische beperkingen (o.a. spasticiteit, spina bifida, spierziekten, DCD, KISS/KIDD/hoog cervikale functie stoornissen (HCFS)
 • Niet aangeboren hersenletsel/Traumatisch hersenletsel (NAH/THL a.g.v. trauma, tumor, bloeding, meningitis)
 • Epilepsie
 • Aandachtsproblematiek (ADD/ADHD)
 • Autisme (ASS)
 • Sensorische informatieverwerkingsproblematiek (SI)
 • Meervoudige handicaps
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • Leerproblemen, w.o. dyslexie/dyscalculie

Ga naar Kijk! Kinderpraktijk.