Interactief voorlezen

Upload Image...

Onze stagiaire, Emma, heeft een video gemaakt voor ouders over interactief voorlezen.

In haar online voorlichting vertelt zij over interactief voorlezen en hoe je dit samen met jouw kind kunt doen. Na het bekijken van de voorlichting kunnen jij en jouw kind direct aan de slag met interactief voorlezen.

Interactief voorlezen is een manier van voorlezen waarbij je met jouw kind in gesprek gaat over het verhaal. Het is een leerzame aanpak, omdat kinderen tijdens interactief voorlezen op hun eigen niveau kunnen meepraten en meedenken over het verhaal. Hierdoor leren kinderen veel nieuwe woorden leren en wordt hun leesplezier vergroot.