Stem en ademhaling

Logopedie en stem
Bij intensief of verkeerd gebruik kan de stem hees of schor worden. Logopedisten zijn thuis in het verhelpen van stemproblemen, hyperventilatie en het gevoel van een brok in de keel. Een logopedist helpt u om uw stem en ademhaling te verbeteren.

Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken en zingen, kan dit keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben.Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het fijne weefsel van de stembanden. Die vermoeidheid kan zich over het hele lichaam uitbreiden, zodat men zich aan het einde van de dag soms doodop voelt. Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel dat niet weggeslikt kan worden. De keel kan branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen en is geïrriteerd. Deze klachten kunnen ook voorkomen bij veelvuldig keelschrapen en kuchen.

Iedereen kan deze keelklachten krijgen, bijvoorbeeld na een feest of tijdens een verkoudheid. Ze zijn dan van voorbijgaande aard. Als echter keelpijn na intensief stemgebruik regelmatig blijft voorkomen, kan men daarvan zoveel hinder ondervinden, dat de zin om te spreken afneemt. Bovendien kunnen personen met een spreekberoep op den duur stemklachten ontwikkelen. De stem wordt hees of schor, valt weg en kan niet meer zo gebruikt worden als men wilt. Vaak ontstaat dit omdat er niet de juiste verhouding is tussen stembelasting en stemrust; de stem heeft onvoldoende tijd om te herstellen.Naast mensen met een spreekberoep kunnen ook bijvoorbeeld studenten en koorzangers last krijgen van stemproblemen.

Een logopedist helpt u bij:

  • het verhelpen van de stemklachten.
  • het afleren van verkeerde spreek- en ademgewoonten.

Meer informatie:

NVLF ken je stem 2009

NVLF stem in zicht

Bekijk de informatieve video van de beroepsvereniging over Stem en Logopedie:

Voor meer informatie over de stem en stemproblemen kunt u de volgende sites bezoeken:

Ieder1stem

KNO