Meldcode Kindermishandeling

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is daarom door de overheid ontwikkeld.

Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld.

folder_meldcode_kindermishandeling_en_huiselijk_geweld