Kwaliteitsinschrijvingen

Kwaliteitsinschrijvingen

Zoals u bij onze gegevens heeft kunnen lezen volgen wij regelmatig cursussen om onze kennis op peil te houden en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en richtlijnen.

Wij hebben onder andere de volgende kwaliteitsinschrijvingen:

Lidmaatschap NVLF

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Relevante landelijke- en regionale vergaderingen / studiedagen worden door ons bezocht. Zie hiervoor de informatie per logopedist.

Registers NVLF

Rensje en Chantal zijn daarnaast opgenomen in het register van de NVLF voor dyslexiebehandelaars. Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen die vastgesteld zijn door de beroepsvereniging en het kwaliteitsinstituut dyslexie. Wij hebben voldoende scholing en zorgen voor deskundigheidsbevordering door deelname aan een kwaliteitskring.

Rensje is eveneens ingeschreven in het register van de NVLF voor preverbale logopedisten. Dit betekent dat zij voldoet aan de eisen die vastgesteld zijn door de beroepsvereniging op het gebied van scholing en intervisie.

Kwaliteitsregister Paramedici

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ingeschreven logopedisten voldoen aan de criteria die door de beroepsvereniging is vastgesteld op het gebied van werkervaring en deskundigheidsbevordering.
Gegevens inschrijving Chantal:
Registratienummer 39903557891 Logopedisten
Geregistreerd vanaf 28-9-2001
Kwaliteitsgeregistreerd tot 17-09-2025

Gegevens inschrijving Rensje:
Registratienummer 29913352991 Logopedisten
Geregistreerd vanaf 24-9-2010
Kwaliteitsgeregistreerd tot 27-03-2024

Gegevens inschrijving Alieke:
Registratienummer 99912044691 Logopedisten
Geregistreerd vanaf 28-06-2017
Kwaliteitsgeregistreerd tot 28-06-2022

Gegevens inschrijving Anouk:
Registratienummer 99104841791 Logopedisten
Geregistreerd vanaf 08-07-2019
Kwaliteitsgeregistreerd tot 08-07-2024

Gegevens inschrijving Emma:
Registratienummer: 99105481591 Logopedisten
Geregistreerd vanaf 07-07-2020
Kwaliteitsgeregistreerd tot 06-07-2025

Kwaliteitskringen en werkgroepen

De praktijk is aangesloten bij verschillende kwaliteitskringen en werkgroepen. Een kwaliteitskring is een groep van logopedisten die een aantal keer per jaar bijeenkomen, met als doel de kwaliteit van de logopedische zorg te verbeteren.
Wij zijn lid van de volgende kwaliteitskringen en werkgroepen:
– Kwaliteitskring 030 Vrijgevestigden Dordrecht
– Kwaliteitskring 030 Landelijke KK dyslexie
– Kwaliteitskring 289 Duslektos Rotterdam e.o.
– Kwaliteitskring KOG
– Kwaliteitskring 436 Vrije Polders

In onze praktijk vindt een wekelijks intern overleg plaats. Wij hebben regelmatig een uitgebreid overleg met de intern begeleiders van de scholen uit de buurt over de individuele cliënten.

Samenwerking

Wij werken veelvuldig samen met intern begeleiders en leerkrachten. Daarnaast werken wij samen met de volgende disciplines: Orthopedagogen/ Gz-psychologen, huisartsen, tandartsen, orthodontisten, remedial teachers en oefentherapeuten mensendieck.